Pieter-Jan Beckx
Chiropractor

TEL 09 222 15 65

info@pijn-en-preventie.be

Kortrijksesteenweg 371
9000 Gent


Bierweg 59-61
9880 Aalter

Gezondheidszorg
Lettergrootte:   A +   |    A -


Echte gezondheidszorg is dus een continu proces en is niet alleen gericht op het elemineren van klachten, maar heeft voornamelijk het behoud van uw levenkwaliteit op lange termijn voor ogen.

Hoe ziet u 'Gezondheid'?

Hierna volgen twee stellingen om uw visie
hierop te bepalen. Nadien volgt een korte bespreking.

1. "Gezondheid is de afwezigheid van ziekte."
Als je gezond bent, ben je niet ziek.
Er wordt niets ondernomen totdat je ziek bent.

2. "Ziekte is de afwezigheid van gezondheid."
Als je ziek bent, ben je niet gezond genoeg.
constant kan aan je gezondheid worden gewerkt, om de kans dat je ziek wordt te minimaliseren en je gezondheidsniveau te optimaliseren.

Bespreking:
De manier waarop jij kijkt naar de begrippen 'gezondheid' en 'ziekte', is zeer bepalend voor uw eigen gezondheidsniveau. Van Daele omschrijft 'gezondheid' en 'ziekte' als volgt:

Gezondheid:
toestand van welzijn in geestelijk, lichamelijk en/of maatschappelijk opzicht.

Ziekte:
min of meer ernstige of langdurige stoornis in het functioneren van lichaam of geest.

Er is een groot verschil tussen "niet ziek" en "gezond". Toch heb je in beide gevallen geen klachten (zie figuur). Hoe groter het verschil tussen ziek en gezond, des te groter wordt de adaptieve capaciteit (een soort "buffer") van uw lichaam en dus hoe minder kans je loopt om klachten te krijgen. Sommige mensen hebben van nature een kleine adaptieve capaciteit en moeten dus meer aandacht besteden aan hun gezondheid en ze vereisen dan ook meer behandelingen en/of opvolging om het maximum resultaat te bekomen en te behouden.
  


Jammer genoeg kan niet iedereen altijd volledig klachtenvrij worden gebracht. Dit is vaak het geval als je te lang wacht om je te laten behandelen, zodat er structurele schade kan worden aangericht. Deze structurele schade is niet altijd omkeerbaar (bv. artrose, een hernia,...).

Andere factoren die meespelen in het onwikkelen van klachten en hun behandeling zijn genetische factoren (bv. multiple sclerose), traumatische gebeurtenissen (bv. een oud ongeval), omgevingsgebonden factoren (bv. luchtvervuiling), leeftijd enz...

Wil dit zeggen dat als er structurele schade (bv. artrose) is, dat deze mensen dan niet meer geholpen kunnen worden? Neen, zeer zeker niet. Zelf als er structurele schade aanwezig is, kan de functie ervan nog steeds worden verbeterd, wat resulteert in minder of soms zelfs geen klachten. Een gewricht met schade dat zo goed mogelijk functioneert in de staat waarin het zich bevindt, zal bovendien ook niet zo snel verder verslijten dan een gewricht met schade dat slecht functioneert. Daardoor kan worden voorkomen dat klachten in snel tempo van kwaad naar erger gaan. Hierdoor verleng je dus uw levenskwaliteit op langere termijn. Dit is op zijn minst even belangrijk, zoniet belangrijker, dan enkel en alleen geen pijn hebben. Want hoe belangrijk is het om geen pijn te hebben, maar niet meer zelfstandig te kunnen functioneren omdat uw gewrichten versleten zijn en je gewoonweg niet meer kan?!